Samospráva PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Jún 2008 17:00

Orgány obce tvorí starosta a obecné zastupiteľstvo.

Starosta obce:
 
MVDr. Jozef Kotvan
034 / 668 23 08 - sekreteriátObecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Obecné zastupiteľstvo tvorí 5 poslancov:

Ing. Marián Pollák
0903 889 847, 034/696192
Ing. Marián Budovič 0905 973 375
Peter Schwach
0902 154 495
Mgr. Alena Jurašová
0911 024 011
Štefan Pochylý 0903231 527

 

Hlavný kontrolór:
 
Dana Šestáková
0902 956 888

 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto komisie:

Finančná komisia (má 5 členov)

Komisia verejného poriadku, kultúry a športu (má 5 členov)

Obec Trnovec má spracované územno-plánovacie dokumenty:

  • VZN č. 1/2002 o spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Trnovec
  • Protipovodňový plán
  • Plán PO
  • Plán CO
  • Územný plán rozvoja obce Trnovec