Kultúra PDF Vytlačiť E-mail
Streda, 18 Jún 2008 17:03

V obci sa nachádza kultúrny dom, v ktorom sídli i obecný úrad a obecná knižnica.

Obecná knižnica je v obci jedinou stálou kultúrnou inštitúciou. Jej zriaďovateľom je od roku 1991 Obecný úrad v Trnovci a jej vedúcou je Jana Rybárová. V knižnici sa nachádza 2853 zväzkov kníh. Knižnica, okrem bežnej agendy požičiavania kníh z knižničného fondu, poskytuje bezplatnú internetovú službu pre verejnosť.

Knižnica má k dispozícii okrem počítača, televízora a videoprehrávača i zosilňovač, mikrofón so stojanom a reproduktor. Toto technické zariadenie využíva intenzívne Detský divadelný súbor pri Obecnej knižnici v Trnovci pri nácviku monológov a dialógov v pripravovaných divadelných hrách.

Detský divadelný krúžok vznikol v Trnovci v roku 1998, ktorý až do roku 2004 každoročne pripravil divadelné predstavenie s rozprávkovou tematikou (Snehulienka z horárne, V Orechovom kráľovstve, ...). Po dvojročnej prestávke pokračuje vo svojej činnosti a v roku 2007 pripravuje rozprávkovú divadelnú hru „Trojruža“. Divadelný krúžok vedie pani Irena Kubová.


Medzi významné osobnosti obce Trnovec patrí básnik Dušan Kuba. Narodil sa v roku 1932 v Bratislave. Detstvo prežil v Holíči, kde vyrastal u starých rodičov, neskôr odišiel bývať do Unína, kde dlhší čas pôsobil ako učiteľ na miestnej Základnej škole. Od roku 1990 žije v Trnovci.
V októbri 2005 predstavil Dušan Kuba svoju básnickú prvotinu, ktorej dal názov „Ruža“. Je zbierkou obsahujúcou 24 básní, ktoré autor napísal v ranom období svojej tvorby. V novembri 2006 vydal ďalšiu zbierku básní, ktorú nazval „Verše pre malých i veľkých“.

 


V obci pôsobí niekoľko záujmových združení a klubov:

 • Únia žien,
 • Jednota dôchodcov,
 • Národopisný krúžok,
 • Futbalový klub TJ Družstevník,
 • Miestne poľovnícke združenie.

Spoločenský život v obci je udržiavaný každoročnými kultúrno-spoločenskými podujatiami:

 • fašiangy (organizátor: Národopisný krúžok),
 • Spoločenský ples (organizátor: Únia žien, TJ Družstevník),
 • Výstava s veľkonočnou tematikou (organizátor: klub KDH)
 • Stavanie 1.mája (organizátor: Národopisný krúžok),
 • Deň matiek (organizátor: Únia žien),
 • Deň detí (organizátor: Únia žien),
 • stolnotenisový turnaj (organizátor: klub KDH),
 • výstava ovocia a zeleniny (organizátor: Jednota dôchodcov),
 • hodová zábava (organizátor: TJ Družstevník),
 • Mesiac úcty k starším (organizátor: Jednota dôchodcov),
 • Futbalový turnaj o pohár starostu obce (organizátor: TJ Družstevník),
 • Mikulášsky večierok (organizátor: Únia žien),
 • Posedenie pri kapustnici (organizátor: OcU Trnovec)
 • Výstava adventných vencov (organizátor: Jednota dôchodcov)