Rekonštrukcia multifunkčného kultúrneho centra Trnovec Vytlačiť
Pondelok, 21 Marec 2011 10:17

  

Obec Trnovec realizovala z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo projekt:    

Rekonštrukcia multifunkčného kultúrneho centra  z celkovým nákladom 199.939,04 EUR.

Projekt stavebne realizovala, na základe výberového konania, firma František Martiš, stavebno-melioračné práce. Stavba bola skolaudovaná dňa 9.2.2011. Stavebný  dozor  vykonával  Ladislav  Grebeníček  a  technický dozor investora Ing. Marián Budovič.

Stavba obsahuje nadstavbu a prestavbu jestvujúceho objektu obecného úradu a kultúrneho domu. Nadstavbou podkrovia a zobytnením uličného krídla objektu vznikli tri miestnosti a hygienické zariadenia, ktoré by mali slúžiť najmä pre organizácie klubového a kultúrneho života v obci.

Na prefinancovanie projektu obec čerpá od Dexia Banky úver, ktorý prerokovalo a schválilo obecné zastupiteľstvo v Trnovci.

Momentálne obec spracúva žiadosť o preplatenie tohto projektu, ktorá bude podaná na Pôdohospodársku platobnú agentúru v Trnave.

 

Starosta obce s úctou ďakuje všetkým zúčastneným stranám, ktoré realizovali tento projekt a praje občanom a návštevníkom obce, aby im toto dielo slúžilo k plnej spokojnosti.  

 

 

V Trnovci, 21.03.2011                                                            MVDr. Jozef Kotvan

                                                                                              starosta obce